Zapytaj o szczegóły kredytu z dopłatą MDM

Pola oznaczone * są wymagane.

Ustawa z dnia 27 wrzesnia 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (tekst przyjety przez Senat bez poprawek w dniu 17 paździenika 2013 roku).